MYYNTIEHDOT:

Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot (TK Yleiset 2010EN)

TAKUUEHDOT:

1. Light Cognitive ratkaisujen takuu on voimassa valituissa maissa viiden (5) vuoden ajan ensimmäisestä toimituspäivästä

2. Jos tuote ei toimi oikein takuuajan puitteissa, Light Cognitiven valtuutettu jälleenmyyjä tai huolto korjaa sen ilman työ- tai materiaalikustannuksia

3. Tämä takuu on voimassa vain esitettäessä alkuperäinen lasku tai muu dokumentti mikä osoittaa ostopäivämäärän

4. Kaikki takuuhuollot täytyy suorittaa valtuutetun jälleenmyyjän tai huollon toimesta

5. Takuu ei kata:

– Säätötyötä, muutoksia, asiakkaan pyytämiä tarkistuksia, eikä normaalista kulumisesta aiheutuvaa huoltoa tai komponenttivaihtoja

– Onnettomuuden aiheuttamaa vikaantumista, huolimattomuutta, muutostöitä, ei-alkuperäisten osien käyttämistä, väärinkäyttöä

– Vikaantumista joka aiheutuu salamaniskusta, kosteudesta, tulipalosta, huonosta sähköverkosta, huonosta ilmanvaihdosta tai muusta valmistajan hallinnan ulkopuolella olevasta seikasta

– Tuotteita joiden sarjanumeroita on muutettu tai sarjanumero on irrotettu

– Ohjeiden vastaista käyttöä

6. Takuu tarjotaan kenelle tahansa joka on saanut tuotteen laillisesti omistukseensa takuuajan sisällä

7. Tämä takuu on ostajan ainoa suoja. Light Cognitive ei ole vastuussa mistään muista korjauskustannuksista tai haitoista suoraan tai epäsuorasti liittyen tuotteen toimimattomuuteen.

8. Takuu on voimassa vain seuraavissa maissa tai alueilla: Eurooppa, UAE, Kuwait, Qatar.

9. Tämä takuu täydentää ostajan kaikkia sovellettavan lain mukaisia lakisääteisiä tai muita oikeuksia. Se ei vaikuta takuuehtoihin, jotka ostajalle annetaan ostomaassa tämän takuun lisäksi.

YLEINEN VAROITUS:

Valolla on voimakas vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Sinisävyinen valo on terveydelle haitallista väärään aikaan nautittuna. Light Cognitive ei ole vastuussa tuotteen käyttämisestä normaalien ohjeiden vastaisesti, tai sen valo-ohjelmien muuttamisesta toimituksen jälkeen.

Subscribe to
our newsletter